hingstdepan16-01

2017-01-15

Boden

4.s. Eva I.H. (e. Ready Cash) körsven: John Östman (Ingemar Hultqvist) 1.17,1 över 2160m – 35.000 kr.

Taggar: