hingstdepan16-01

2017-02-05

Boden

5.h. Easy Tiger Pellini (e. Ready Cash) körsven: Sandra Eriksson (Petter Lundberg) 1.17,7 över 2140m – 30.000 kr.

Taggar: