hingstdepan16-01

2017-02-13 Klassigt intryck

Halmstad

4.v. Now Or Never Flair (e. Ready Cash) körsven: Carl Johan Jepson (Mika Aho) 1.16,4 över 2140m – 20.000 kr.

Taggar: