hingstdepan16-01

2017-03-17

Umåker

5.h. Easy Tiger Pellini (e. Ready Cash) körsven: Sandra Eriksson (Petter Lundberg) 1.18,2 över 2140m – 30.000 kr.

Taggar: