hingstdepan16-01

2017-03-21 Dött lopp i Stochampionatstestet

Axevalla

4.s. Fantasy River (e. Ready Cash) körsven: Johnny Takter (Ola Samuelsson) 1.17,3 över 2640m – 45.000 kr.

4.s. Xperia Knick (e. Ready Cash) körsven: Johan Untersteiner 1.17,3 över 2640m – 45.000 kr.

Taggar: