Färsk sperma ger högre dräktighet och lägre kostnader

Är du intresserad att betäcka ditt sto med någon av Hingstdepåns avelshingstar? Vi har många års erfarenhet av fransk travsport och avel.

I över 10 års tid har vi hjälpt stoägare att köra ner ston till Frankrike för betäckning. Det ger ett betydligt större urval av topphingstar samt klart högre dräktigthet jämfört med att använda fryst sperma i Sverige. Vår erfarenhet är uppåt 30% bättre dräktighet.

Vi samarbetar med ett flertal stuterier som inackorderar ston. Dessa har mångårig erfarenhet av travavel och pratar både svenska som engelska. För 7-14€ per dag får ni den proffessionella hjälp ert sto behöver.

Med lägre fölavgifter, sänkta veterinär- och inackorderingskostnader samt högre dräktighet rekommenderar vi starkt att betäcka ditt sto med färsk sperma i Frankrike!